Διαλογισμός Πανσελήνου - Full Moon Meditation

Πολύτιμοι λίθοι

Θεραπευτικοί Διαλογισμοί  2019

21.01.     18:00 - 20:00

19.02.     18:00 - 20:00

21.03.     18:00 - 20:00

19.04.     18:00 - 20:00

18.05.     18:00 - 20:00

17.06.     18:00 - 20:00

16.07.     18:00 - 20:00

15.08.     18:00 - 20:00

14.09.     18:00 - 20:00

13.10.     18:00 - 20:00

12.11.     18:00 - 20:00

12.12.     18:00 - 20:00

Κατά την διάρκεια της Πανσελήνου οι αδένες μας είναι πιο δραστήριοι και υπάρχει πίεση στο αδενικό σύστημα. Αυτή μπορεί να μας κάνει ασταθείς, αντιδραστικούς και φανατικούς. Η ίδια όμως πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση και την διευκόλυνση της θεραπείας σε όλα τα επίπεδα.Τα σωματά μας είναι πάνω απο 70% νερό και η πανσέληνος δεν επηρεάζει μόνο τις παλίρροιες των ωκεανών αλλά και εμάς. Αρχαία κείμενα δηλώνουν ότι και οι επτά ωκεανοί βρίσκονται στο σώμα μας.
Με σειρές ασκήσεων και διαλογισμών για την συνύπαρξη με τους κύκλους της σελήνης, μπορείτε να διατηρήσετε την υγεία και τα συναισθήματά σας στην βέλτιστη κατάσταση.

“Η βιοανάδρασή σας κινείται από τη Νέα Σελήνη στην πανσέληνο και απο την πανσέληνο στη νέα σελήνη. Υπάρχουν τρεις ημέρες της Σελήνης. Εάν νηστέυσετε αυτές της μέρες, μπορείτε να φέρετε το νου και την υγεία σας σε ισορροπία. Στην Auryveda αυτό θεωρείται η κυριαρχία όλων των θεραπειών.’’ Yogi Bhajan

- κράτηση θέσης απαραίτητη -

5 € συμμετοχή για τα μη μέλη